صنعت یدک   

تولیدکننده لوازم مونتاژ سیم الماسه

(اتصال ، بوش و فنر)

 

نكات مهم دربارۀ لوازم مونتاژ سيم الماسه

1-هرگز در سيم الماسه از فنر هاي بدون بوش استفاده نكنيد چون نبودن بوش ريز باعث درگير شدن سگمنت با فنر شده و عمرسيم الماسه راپايين مي آورد در عوض از بوشهاي خوب كه آسان مونتاژ ميشود استفاده كنيد.

2-قبل از بستن نري و مادگي به سيم آن ها را باهم ببنديد تا از سالم بودن آن مطلع شويد نري ومادگي بايد به هم پيچيده شود به طوري كه كاملا مثل يك ميلگرد شود.