صنعت یدک   

تولیدکننده لوازم مونتاژ سیم الماسه

(اتصال ، بوش و فنر)

 

كارگاه توليدي صنعت يدك از سال 1379 به طور مستمر اقدام به توليد لوازم مونت‍اژ سيم الماسه نموده است. در سال هاي ابتدايي ورود سيم الماسه به معادن ايران لوازم مونتاژ از خارج از كشور وارد مي شد. لوازم توليد داخلي كيفيت نداشته و فقط مدلي از لوازم خارجي بود.

بوشها به سختي داخل سيم ميرفت واتصالهامي شكست و فنر ها جمع مي شد وباعث خرابي سيم الماسه مي شد.ما با آناليز لوازم خارجي به متريال (آلياژ) نماي لوازم دست پيدا كرديم و با تهيه مواد اوليه مناسب اقدام به توليد لوازم مونتاژ با كيفيت مشابه خارجي نموديم.